Dette melder Salto Eiendom i ei pressemelding.

– Vårt mål er å skape det fremste industrielle miljøet for forvaltning, utvikling og drift av kjøpesentre i Norge, sier Hans Jørgen Mørland, som blir administrerende direktør i det sammenslåtte selskapet Scala Eiendom. Selskapet blir Norges fjerde største kjøpesenter-aktør.

Fusjonerer

Salto Eiendom er før sammenslåingen eid 100 prosent av Schage Eiendom, mens Scala Retail Property er eid av Fredriksborg (51 prosent) og Norgesgruppen (49 prosent).

Alle de tre eierne står bak den nye satsingen.

– Salto Eiendom som i dag eier halve Sortland Storsenter fusjoneres dermed inn i det nye Scala Eiendom som blir vår nye eier. Dette vil ikke ha noen praktisk betydning for vårt senter på kort sikt. Vi får en sterkere eier med både vilje og muskler til å satse og vi blir en del av et enda mer spennende fagmiljø med lignende sentre over det ganske land. Dette opplever jeg derfor som veldig positivt sier Eiendomssjef Roy Hansen for Sortland Storsenter.

20 sentre

Scala Eiendom vil eie og drifte 20 kjøpesentereiendommer, fra Grimstad i sør til Sortland i nord, og ønsker å bidra aktivt til ytterligere konsolidering av det norske kjøpesentermarkedet.

– Vi bygger et lag med aktivt norsk eierskap, med investeringsvilje, korte beslutningslinjer og en uformell og fremoverlent kultur. Scala Eiendom blir en god partner for andre eiendomsaktører det er aktuelt å samarbeide med, sier Mørland.

– Det skal bli spennende å bli del av et større selskap som allikevel fortsatt er norsk eid og forankret med alle beslutninger bare en telefon unna. Vi tror denne typen eierskap er det som skal til for å utvikle sentre av vår type og størrelse på en god måte, sier eiendomssjef.