Det vakte oppsikt blant politikerne at laveste anbud som er kommet inn ligger rundt 40 millioner kroner over budsjettet på 115 millioner kroner.

– Vi har gått gjennom tilbudet, og ser at laveste anbud er på cirka 40 millioner over summen vi har tilgjengelig til museumsbygget. Omregnet utgjør beløpet drøye to mill i året i husleie, om vi skal kunne gå videre med prosjektet i denne størrelsen, sa økonomisjefen til formannskapspolitikerne. – Vi ser nå om det er mulig å finansiere dette. Kommunen har vært med en runde tidligere, og finansiert opp ved lån, den gangen med 40 mill. Det ble da dekket ved økt husleie, ble det opplyst.

Har tre valg

Økonomisjef Tommy Løveng Hansen forklarte i formannskapssalen at man har tre valg fremover. Enten må vi finne finansiering på de 40 millionene, avlyse anbudet, eller gå ut med nedskalert prosjekt. Alternativet om å legge hele museumsbyggplanen til side er lite spiselig, både for administrasjon og politikere. – Jeg tenker at det ønsker ingen av de involverte parter, med tanke på at vi har fått innvilget 115 millioner kroner i byggepenger, sa økonomisjefen, og fikk støtte fra politikerne.

Komplisert prosjekt

Tommy Løveng Hansen forklarte om vernebyggprosjektet at det er komplisert, ved at det er minst tre parter involvert, nemlig kommunen som byggherre, og eier av bygget som skal leies ut til Museum Nord. Den tredje parten er stiftelsen som eier MS «Finnmarken». I tillegg ønsker både stat og fylkeskommune å være tett oppdatert på prosessen videre. – Det kan være et alternativ å gå i diskusjon med Museum Nord for å se om finansieringen av de 40 mill. kan dekkes ved økt husleie, sa økonomisjefen. – Det trenger ikke å ta lang tid å gå ut med et nedskalert prosjekt, men leietaker må altså være med på prosessen. Vi håper på byggestart i år, selv med et eventuelt nedskalert prosjekt. Med de opprinnelige planer, slik de foreligger nå er det byggestart i august. Vi tror uansett at det er fint mulig å gå i gang med bygging i år uansett, sa økonomisjefen.

Får ikke mer penger

– Hvordan kan det ha seg at anbudet ligger så veldig høyt over budsjettet, spurte Jan Steffensen fra Melbu og Omegn samarbeidsliste. Han mente at eventuelt endrede forutsetninger bør tas opp med både staten og fylkeskommunen. – Det er kommet temmelig klare signaler fra både staten og fylkeskommunen om at det ikke vil komme enda mer penger enn det vi har fått tildelt, sa ordfører Siv Dagny Aasvik (Ap)

Veldig spesielt bygg

Det samme signalet har administrasjonen i Hadsel kommune fått fra myndighetene. Jan Steffensen (MOS) mener kommunen må forholde seg til rammen på 115 millioner kroner. Han fikk støtte fra varaordfører Kurt Jenssen (Sp).– Bakgrunnen for at det er blitt dyrere enn forutsatt er at bygget er veldig spesielt, og derfor vanskeligere å kostnadsberegne enn for eksempel en skole. Det er også et press i markedet, noe som resulterer i høyere kostnader, sa han.

Dette er et prosjekt som har vært i motsjø i mange år. Vi skal være klar over at stat og fylket er utålmodige. Mange er sugne på pengene som er satt av. Jeg tror det må skje noe raskt. Jeg er enig med Jan Steffensen. Hva kan vi få til for 115 mill. kroner?. Vi tåler ingen langvarig utsettelse, uttrykte Jensen.