En forretningseier på Sortland ble dømt til å betale 30.000 kroner, subsidiært fengsel i 15 dager for å ha brukt ulovlig arbeidskraft.

Den tiltalte skal i høsten 2013 hatt en ung mannlig asylsøker i arbeid hos seg i bedriften på Sortland. Forretningsmannen visste at asylsøkeren verken hadde oppholdstillatelse eller arbeidstillatelse, men benekter at han har arbeidet for ham. Tiltalte mente at asylsøkeren kun har hjulpet til med noen få enkle oppgaver. Forretningsmannen mener også at mulige vitner kan ha forvekslet asylsøkeren med noen av de andre ansatte.

SMS som bevis

Aktors påstand baserte seg på tre faktorer:

Vitneutsagn, bilder og tekstmeldinger.

Det ene beviset var vitneobservasjoner fra en politikvinne, som var den som anmeldte saken. Et annet vitne påstod også å ha sett vedkommende arbeide ved bedriften. Det andre beviset aktor la frem var bilder tatt ut fra en mobil konfiskert fra asylsøkeren da han ble tatt inn til avhør i 2013. Bildene viser vedkommende i det som kan se ut som arbeidssituasjoner på bedriften ved seks tilfeller i 2013.

Fra samme mobil hentet også politiet ut tekstmeldinger hvor tiltalte angivelig kommuniserer med eieren av mobilen om arbeidstider ved bedriften den høsten.

Retten legger etter bevisførselen til grunn at asylsøkeren arbeidet samlet sett i kun noen få dager.

Retten dømte en langt lavere bot enn den som var utferdiget i forelegget, som var på 60.000 kroner. Foretningsmannen ble dømt til å betale 30.000 kroner i bot, subsidiært fengsel i 15 dager.