Tidligere i år ble det kjent at styret i Kiilgården stiftelse vil oppløse stiftelsen og selge bygget. I midten av april ble salgsplakaten spikret på veggen.

Mandag kom det inn to bud. Begge budene var godt under taksten på 2,6 millioner kroner.

Det første budet som kom inn var på 1 million kroner.

– I tillegg til kjøpesummen forplikter budgiver seg til så raskt som praktisk mulig å igangsette utvendig og annen istandsetting for beløp inntil 4 millioner kroner, heter det i budet.

Det andre budet var på 1,2 millioner kroner. Til dette budet er det ikke lagt inn noen forpliktelser.

2,7 millioner

Det er Eiendomsmegler1 som håndterer salget på vegne av avviklingsstyret i Kiilgården stiftelse.

– På grunn av at det er en stiftelse under avvikling som selger eiendommen, må ethvert bud ha minimum 1 ukes akseptfrist, da det kan bli behov for avviklingsstyret å konferere med Lotteri- og stiftelsestilsynet før aksept, heter det i salgsannonsen.

Dette fikk invirkning på et bud som kom inn tirsdag. Her ble det budt 2,7 millioner kroner med budfrist klokken 16:00 tirsdag. Også her med en forpliktelse på istandsetting for beløp inntil 4 millioner kroner.

Dette budet ble avslått, nettopp med bakgrunn i at stifelsen ikke kan behandle et bud så raskt.