Dette sto på agendaen da et 30-tals representanter fra berørte kommuner, fylkesmenn og sektormyndigheter, nylig deltok på felles planforum, som var det tredje i rekken.

Et fastsatt planprogram betyr at planleggingen av Hålogalandsvegen kan gå slag i slag de kommende årene.

Les også: Planleggingstiden kortes ned til to år

– Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har vært veldig involvert i utarbeidelsen av planprogrammet, ingenting som står der er tilfeldig. De har brukt mye ressurser på dette arbeidet og følger det veldig tett, forklarer Therese Frivåg Lund, delprosjektleder i Hålogalandsvegen i en pressemelding.

Les også: Ber om opprustning

Må samarbeide

– For vår del er det viktig at maskineriet nå er preppet og klart. Vi skal starte reguleringen av hele prosjektet, vi må være fantastisk effektive og er helt avhengig av et godt og tett samarbeid med de enkelte kommunene og sektormyndighetene, forklarer Lund.Planen er at planarbeidet skal gå raskt, og at det legges opp til en svært effektiv prosess som ikke gir rom for avsporinger. Det vil dukke opp flere muligheter for å komme med innspill til den videre prosessen.

Det vil i tillegg arrangeres folkemøter i alle kommunene når planen legges ut til offentlig ettersyn i løpet av sommeren eller høsten neste år.

Fremdriftsplan for Hålogalandsvegen:

  • 2015 oktober – kunngjøring oppstart av reguleringsplanarbeidet, oppstartsmøter med alle kommunene

  • 2015 desember - Konsekvensutredning av ikke prissatte og prissatte konsekvenser ferdigstilt

  • 2016 april - reguleringsplanforslag med konsekvensutredning ferdigstilt

  • 2016 mai/juni – intern kvalitetssikring av reguleringsplanforslag med konsekvensutredning

  • 2016 juli - høring og offentlig ettersyn av reguleringsplanforslag med konsekvensutredning

  • 2016 desember - vedtatte reguleringsplan med konsekvensutredning for konsept 2