Det har i noe tid vært uavklart hva som vil skje med Bømyrs konkursbo - men allerede i fjor høst ble det klart at Nordlaks hadde det høyeste budet på budrunden om boet. Den gang sa de seg villige til å betale opp mot 20 millioner.

viser eiendomsoverdragelsene at Fiskebøl Eiendom AS, hvor Nordlaks-sjef Inge Berg er daglig leder og styreleder, har kjøpt opp boet - til totalt 12,97 millioner kroner.

Tidligere i fjor høst ble det kjent at Bømyr Eiendom, som leide ut eiendom til Fiskebøl-bedriften Norlense, slo seg konkurs. Dette skjedde blant annet som følge av utestående gjeld - Bømyr hadde tatt over gjeld fra Norlense, som de leide ut til, for å sikre drifta i Norlense. De hadde ikke likviditet til å betjene denne gjelda, og etter flere runder med banken gjensto kun konkurs.

Norlense har tidligere varslet at de ikke ønsker å leie lokalene de er i nå, av Nordlaks. I mai lovet de likevel at all ny produksjon retta inn mot havbruk, skal foregå på Fiskebøl.

Du kan se alle eiendomsoverdagelsene for mai her:

Sortland

Øksnes

Hadsel

Andøy