Tallene fremkommer i stortingsmeldingen «Verksemda til Avinor AS» som ble lagt frem 5. april.

I et vedlegg til meldingen, listes driftsresultatet for alle flyplassene i Norge opp. Vedlegget viser at det koster å drive flytrafikk i distriktsnorge.

Åtte med overskudd

Det er nemlig bare åtte lufthavner som går med overskudd.

Oslo lufthavn er klart størst og har et overskudd på 1,9 milliarder kroner. Med en inntekt på 5,1 milliarder kroner, står denne flyplassen for over halvparten av inntektene til norske flyplasser.

Bergen (459 millioner), Stavanger (375 millioner) og Trondheim (285 millioner kroner) har overskudd i hundremillionersklassen.

Bodø, Kristiansand, Tromsø og Ålesund har overskudd fra 6 til 22 millioner kroner.

Til sammen tjente disse flyplassene drøye tre milliarder kroner i 2016.

Underskudd

De andre 38 flyplassene i Norge går med underskudd, totalt på 1.082 millioner kroner.

Andøy har et underskudd på 34 millioner kroner etter avskrivninger, mens Stokmarknes lufthavn har et underskudd på 26 millioner kroner.

Til sammen blir det 60 millioner kroner i minus.

Lofoten

De fire flyplassene i Lofoten (Svolvær, Leknes, Værøy og Røst) har et samlet underskudd på 90 millioner kroner.

Evenes

Også flyplassen på Evenes går med underskudd. Selve driften går nesten i balanse (-1 million kroner), men etter avskrivninger blir underskuddet på 21 millioner kroner.

Totalt overskudd

Selv om de fleste flyplassene går med underskudd, er overskuddet stort nok ved de åtte som tjener penger, til at Avinor totalt sett tjener nesten to milliarder kroner på driften av flyplassene i Norge.

Rutekjøp i tillegg

Staten betaler i tillegg penger for å kjøpe flyruter til og fra flyplasser som Andøya, Svolvær, Leknes, Værøy og Røst.

Skagen er ikke endel av dette. Widerøe flyr til og fra Skagen på kommersielt grunnlag.