Trafikksikkerhetsutvalget i Nordland deler ut 67 000 kroner til tiltak for å bedre trafikksikkerheten i Lofoten, Vesterålen og Ofoten.  -Jeg er både glad og stolt over at vi har et trafikksikkerhetsutvalg i Nordland som jobber så tett med skoler og innbyggere i de enkelte kommunene, sier leder av utvalget, fylkesråd for samferdsel i Nordland, Willfred Nordlund (Sp).

Han viser til at alle de små tiltakene får stor betydning både hver for seg og samlet.-Her deltar og bidrar både sykkelklubber, barnehager, foreldreutvalg på skoler og andre med å skape engasjement og bevissthet om sikkerhet i trafikken. Dette er kjempeviktig og jeg vil takke alle som gjør en innsats, sier han.

Her er oversikten over tildelte midler:

Evenes kommuneSikring av barn i bil8 000
Evenes kommune, kulturskolenETrafikksikkerhetsdag8 000
Vestbygd skoleSykkelopplæring8 000
Lødingen kommuneSykkelopplæring15 000
Frydenlund barneskoleSykkelopplæring8 000
Maurnes skoleTrafikksikker skolevei/reise2 000
KulturfabrikkenPåvirke lag og foreninger8 000
Kongsvik sykkelgårdSykkelopplæring10 000
67 000