I folkemøtet fremkom det også skepsis og reservasjoner mot omfanget av anlegget og ringvirkningene for reiseliv, dyreliv, miljø og natur.