Departementet sender i dag på høring et forslag om å endre deltakerforskriftens bestemmelser om en øvre grense for kystfiskefartøys lasteromsvolum på 500 kubikkmeter. Det melder Nærings- og fiskeridepartementet i ei pressemelding.

– Vi vil høre to alternativer. Et alternativ er å heve den generelle lasteromsgrensen fra 500 til 600 eller 700 kubikkmeter, mens det andre alternativet er å forskriftsfeste en ny og snevrere definisjon av hva som skal regnes med når man måler lasterom. Begge alternativene vil åpne for større kystfartøy enn i dag, opplyser Sandberg.

Høringsfristen er 8. november 2017.

Leder i Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen sier at det er for tidlige å si noe om hva de mener om forslaget nå.

– Vi kommer til å få høre fra lokallagene først og så vil vi innen høringsfristen komme med en uttalelse. Det er per nå for tidlig å si noe om hva vi mener om dette forslaget, sier Ingebrigtsen.