Denne uken startet det nasjonale forskningsprosjektet «In a world of total war: Norway 1939-1945» ved UIT Norges arktiske universitet.

– De mest omfattende og intense krigshandlingene på norsk jord fant sted i nord, og vi kommer til å se på annen verdenskrig med nordkalotten som utkikkspunkt. sier prosjektleder og professor Tom Kristiansen.

Da prosjektet startet denne uken, gikk historieprofessoren løs på det han omtaler som svært fastgrodde myter om annen verdenskrig i Norge. Ifølge Kristiansen stemmer det ikke:

  • At krigsherjingene i Nord-Norge er glemt, fortiet eller ignorert

  • At det norske forsvaret var underfinansiert da krigen brøt ut

  • At det norske forsvaret var dårlig forberedt da Norge ble angrepet

  • At Tyskland tappet Norge for økonomiske verdier

Mer voldsom enn i sør

– Med et stort fokus på nasjonale heltefortellinger om motstandsarbeidet til Hjemmefronten i sør, kan det godt oppleves som om krigen i nord har blitt oversett, men den historiske litteraturen om krigen i Norge tegner et annet bilde. Utgangspunktet vårt med et nordlig fokus er derfor ikke at krigen i nord er glemt. Men den er nok ikke tilstrekkelig forstått, sier Kristiansen. Han påpeker at krigen i nord var både mye mer voldsom, omfattende og kompleks enn i sør.

– I nord var det harde kamper og tyskerne fikk juling før de allierte trakk seg ut i begynnelsen av juni 1940. Strategisk sett var det også store forskjeller. I Sør-Norge var det kun Tyskland og England som hadde strategiske interesser, i nord var også Sovjetunionen en betydelig strategisk faktor, sier historieprofessoren.

Tjente på krigen?

Det femårige krigshistorieprosjektet er i sin helhet finansiert gjennom midler fra Norges forskningsråd, og er et samarbeidsprosjekt som inkluderer Narviksenteret, Institutt for forsvarsstudier ved Forsvarets Høgskole, historiemiljøet ved NTNU i Trondheim og det krigshistoriske miljøet ved UiT Norges arktiske universitet.

– Vi gleder oss til de neste fem årene, sier Fredrik Fagertun, leder ved institutt for historie og religionsvitenskap ved UiT. Også professor Hans Otto Frøland ved NTNU, ser fram til å komme i gang. Hans fokus er de økonomiske konsekvensene av Tysklands okkupasjon.

– Det vi vet er at Norge, som det eneste landet Tyskland okkuperte, ble netto tilført midler fra okkupasjonsmakten. Krigen fikk en enorm økonomisk betydning mange steder i landet, sier professor Hans Otto Frøland.

Kilde: UIT - Norges arktiske universitet