Stillingen som leder for NAV i Hadsel har vært lyst ut ivinter.

Ved fristens utløp, viser det seg at rådmannen iHadsel, Jonny Karoliussen, er en av flere lokale søkere. Karoliussen har vært rådmann i Hadsel siden 2009, og kom dafra stillinga som oppvekstsjef i kommunen.

Stillinga som rådmann er et åremål på seks år. 1. mai hardet gått fem år, og midlertidigheten er hovedårsaken Karoliussen oppgir påhvorfor han søker ny jobb.

- Jeg er godt etablert påStokmarknes og ønsker å bli her, sier han til Vesteraalens Avis.

Karoliussen bedyrer at hantrives godt i kommunen, og karakteriserer det som en god arbeidsplass, medmange dyktige folk. Han oppfatter at samarbeidet er godt både med politiskledelse og det øvrige politiske miljøet.

- Det er med litt sorg jegsignaliserer at jeg søker ny jobb, for det har vært en fin tid. Men jeg måtenke på meg selv, og det viktigste er at jeg ønsker å bo i Hadsel.

47-åringen er samfunnsøkonom avutdannelse, og har jobbet som økonomisjef, rådmann, oppvekstsjef ogpersonalsjef og har også erfaring fra det som da het Aetat, som saksbehandler.

NAV Hadsel har nærmere 20 medarbeidere som er tilsatt påbåde kommunale og statlige vilkår.

Her er søkerlista:

 • Mirel Hadzic, 48, Oslo

 • Berit Gjerde, 54, Vågan, førstekonsulent

 • Gyude Muhlenburg Wahuemo, 32, Tromsø

 • Jan Steinar Thomassen, 66, Frogn, innehaver ogkonsulent

 • Sigbjørn Nilsen, 58, Sortland, personalsjef (HR-leder)

 • Linda Cecilie Johansen, 28, Sortland

 • Jonny Karoliussen, 47, Hadsel, rådmann

 • John Christian Bech, 33, Sortland, seniorinspektør

 • Karianne Holte, 28, Sortland, bartender/vakt

 • Hans Tore Bråten, 43, Hadsel, partner

 • Rune B Eriksen, 46, Bø, Informasjonsrådgiver ogprosjektmedarbeider

 • Birte Pedersen, 46, Hadsel, avdelingsleder

 • Frank Steinsvik, 44, Ibestad, daglig Leder/kirkeverge