ChristianTybring-Gjedde (Frp) besøkte Vesterålen torsdag og fredag denne uka. Hanbetegner besøket på Andøya som svært nyttig.

–Jeg er imponert over det som gjøres her oppe. Dette er en kapasitet og en basedet er viktig å beholde, sa han.

–Overvåking er utrolig viktig. Et eksempel jeg synes er godt å bruke for åillustrere det, er å trekke en parallell til brannvesenet.

–Det brenner ikke så ofte - men ingen foreslår å legge ned brannvesenet av dengrunn, forklarer Tybring-Gjedde.

–Den kalde krigen er over. Samtidig vet vi at Putin ruster opp, og at det er øktaktivitet på russisk side. Så vi må være på vakt. Vi må ha beredskap.

Meget, meget viktig

–Oppdrag for NATO-alliansen og FN må ikke gå ut over forpliktelsene våre hjemme.Det gjelder både for Orion og kystvakta. Andøy er av opplagte grunner etnaturlig sted å ha MPA-kapasiteten. Basen har to rullebaner, stor infrastrukturog svært strategisk beliggenhet.

–Når det gjelder overvåking, så er det fundamentalt viktig. Sju ganger detlandbaserte området må overvåkes. Vi må være tilstede, vise flagg, og utøvesuverenitet. Vi er en kystnasjon, og dette er meget, meget viktig. Derforer jeg overbevist om at basen her og MPA-kapasiteten må opprettholdes.

–Samtidig har forsvaret utfordringer. Blant annet F-35-kjøpet vil krevernedjusteringer på drifta, tilføyer han.

Stemoderlig behandlet

–Hva mener du da om å legge QRA-en til Evenes? Er det ikke et steg i feilretning å øke antall baser?

– Etsteg i feil retning, ja - så vi må se på helheten - og kvalitetssikre det somgjøres. Det har statsråden også signalisert. Men jeg har ikke lyst til å si herog nå at kutt av for eksempel Evenes er svaret, sier han.

–Det jeg vil si er at Andøya Flystasjon-besøket har overbevist meg om at detteer en base vi tjener på å opprettholde. Den er viktig for Forsvaret og forstorsamfunnet, sier Tybring-Gjedde.

HalvarRønneberg (Frp) sier besøket også omfattet et besøk hos kystvakta på Sortland.

– Viønsker at Christian og partiet sentralt jobber videre med spesielt to ting. Fordet første må 133-Luftvings budsjett flyttes over i et eget budsjettkapittel.

–Orion leverer svært viktig etterretning, men er blitt stemoderlig behandlet iLuftforsvaret. Det må jeg som lokalpolitiker få si. Derfor bør de få egetbudsjett, for å sikre forutsigbarhet for denne sentrale kapasiteten.

–Dessuten må slepebåtberedskapen tilbake til Kystvakta, sier Rønneberg.