– Hadsel kommune har ved en feil publisert personopplysninger på åpen postliste som ikke skulle vært publisert, skriver de i en pressemelding sendt ut av kommunedirektør Janne Kankaala torsdag ettermiddag.

Kommunen skriver at de ser alvorlig på hendelsen, og vil beklage ovenfor den berørte.

– Vi har dialog med den som er berørt i saken, som vil bli holdt løpende orientert om hvordan saken håndteres.

Kommunedirektør Janne Kankaala. Her fra dagens formannskapsmøte. Foto: Elisabeth Bergquist

Kommunen skriver at saken i henhold til rutiner er meldt til personvernombudet og også meldes inn til Datatilsynet innen tidsfristen.

– Som en konsekvens tas postjournalen ned i en periode for å kvalitetssikre rutiner og innhold, skriver kommunedirektøren.

– Arbeid med gjennomgang og eventuelle rutineendringer pågår i samråd med personvernombudet. Når dette er avsluttet, vil vi kunne gi nærmere redegjørelse for forholdet.