– En bilberger på stedet har bedt om assistanse i forbindelse med at det lekker diesel fra en bobil, opplyste 110-sentralen til VOL.

Lekkasjen skal ikke ha vært på brua, men i nærheten av den.

– Brannvesenet skal forsikre seg om at det ikke lekker diesel til vassdraget. Det er en lakseførende elv så vidt vi har skjønt.

Foto: Cathrine Kaspersen
Foto: Cathrine Kaspersen