Det går fram av en pressemelding fra Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF). De opplyser at det er meget fornøyd med at Høyesterett har avvist anken som 25 lakseoppdrettere på Vestlandet fremmet mot staten.

Bakgrunnen for søksmålet var at oppdretterne ble pålagt å redusere produksjonen langs kysten og i fjordene fra Nordhordland til Stadt fordi anleggene hadde for mye lakselus. De tapte saken både i tingretten og lagmannsretten, og forsøkte deretter å få Høyesterett til å behandle den.

– Dette er en seier for villaksen, sier Bjarte Erstad, andre nestleder i Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Han sier at lakselus fra oppdrettsnæringen er en av de største truslene for villaks.

– Nå bør oppdrettsnæringen heller konsentrere seg om å minimere skadene driften deres påfører våre ville laksefisker. De kan for eksempel begynne å investere noen av milliardene de går i overskudd med til å lukke produksjonen. I dag foregår produksjonen i åpne merder. Ved å lukke disse, vil man så godt som eliminere smitte av lakselus til villfisk, sier han.