– Den må stelles med omhu og voktes hver eneste dag, sa  oberst Ingvild Bjørnstad Jensrud i sin tale ved minnebautaen ved Andenes kirke.

Hun er luftvingsjef ved 133 luftving.

Står sterkt

Hun minnet om Forsvarets sterke plass i Andøy, og pekte på at hele lokalsamfunnet på sett og vis er delaktig i Forsvarets viktigste oppgave; å vokte freden.

– Når en Orion tar av og setter kursen ut i havet på et av sine mange oppdrag, så vet vi alle dette er et viktig bidrag hver eneste dag for å bevare og styrke freden og friheten for nasjonen Norge. Og dette har 333 skvadron gjort kontinuerlig siden opprettelsen i Skottland for 75 år siden under andre verdenskrig. For at vi fortsatt skal kunne si «aldri mer», også i generasjonene som kommer, sa Jensrud.

På flukt

Ordfører Jonni Solsvik talte også for de få fremmøtte. Solsvik dro paralleller mellom nåtidens problemer og de problemene nordmenn hadde under krigen. Da var det norske innbyggere som rømte landet på grunn av krig. Nå er det innbyggere i andre land – ikke langt fra Norge – som trenger beskyttelse i andre land.

8. mai er kanskje mest kjent som frigjøringsdagen, men det er også veterandagen.