Et flertall på Stortinget vil ifølge Klassekampen stemme for at tilbakekall av statsborgerskap skal skje ved dom. Dermed går regjeringen og Frp på et solid nederlag.

Bushro Jama på Stokmarknes har fått beskjed om at hun mister oppholdstillatelsen i Norge, etter å ha hatt opphold i seks år, fordi myndighetene mistenker at hun ikke kommer fra det området hun selv har oppgitt. Støttespillere og advokat mener imidlertid at Jama har snakket sant hele veien.

– Det er et viktig signal dersom Stortinget vedtar en slik ordning. Det vil imidlertid ikke få noen direkte betydning for Bushro, på bakgrunn av forskjellen mellom tilbakekall av statsborgerskap og tilbakekall av oppholdstillatelse, sier advokat Daniel Riibe-Stokland.

Til VOL sier advokaten at saker som Bushros bør behandles av domstolene, fordi tilbakekall av både opphold og statsborgerskap har enorm konsekvens for personer som oppholder seg i landet.

Daniel Riibe-Stokland har argumentert for at Bushro Jama i alle tilfeller bør få forklare seg personlig for Utlendingsnemnda i Oslo.

– Det burde være et minimum i slike livsviktige saker. De fleste sakene avgjøres på bakgrunn av de skriftlige dokumentene, uten i det hele tatt å ha møtt familien og dem saken omhandler, påpeker advokaten.