– Det vurderes i tillegg om ruta skal endres slik at Myre blir eneste fastlandshavn med busskorrespondanse til Sortland. Det innebærer at Skjellfjord kai nedlegges som anløpssted, skriver samferdselsråden.

I tillegg vurderer han å ta bort lørdagstilbudet om vinteren, og 1430-turen til Skogsøya tirsdag, torsdag og fredag om vinteren.

Råden peker på at Smines har totalt 1.500 påstigende per år, gjennomsnittlig 1 passasjer per tur. Det er veiforbindelse fra Smines til kommunesenteret, som er et av to andre anløpssteder på fastlandet (Langøya).

Lite folk

Eggesvik viser til at ruta Myre – Skogsøya – Myre klokken 14:30 tirsdag, torsdag og fredag i perioden oktober-april har i gjennomsnitt 6-7 reisende, de fleste fra Myre mot Skogsøya.

– Det er reisemulighet klokken 1615 eller klokken 1830, noe som gir vesentlig senere avgangstidspunkt for reisende fra Skogsøya til Myre. Det er ingen registrerte månedskort på ruta, men ruta har arbeidsreisende både til Myre og til Skogsøya. Ruta har ingen skolereiser, skrives det.

Det vurderes i tillegg om ruta skal endres, slik at Skjellfjord kai legges ned som anløpssted.

Nedlegging av Skjellfjord kai forkorter ruta uten å ta bort tilbud til noen av øyene. Samtidig blir båtreisen lengre for reisende til øyene lengst vest. Det er ingen arbeidsreisende, på ruta understrekes det.

Melbu - Fiskebøl

I distriktet ellers er det ingen endringer. På strekningen Melbu-Fiskebøl er det foreslått å ta ut siste tur, og også nest siste tur lørdag og søndag.

– Med utgangspunkt i trafikkstatistikken forslås reduserte åpningstider. De aktuelle sisteturene har 2- 2,5 biler per tur i uke 10, 2017. Om sommeren har avgangene større trafikk. Melbu – Fiskebøl har omkjøringsmulighet. For reisende fra Sortland representerer omkjøring om Gullesfjordbotn liten eller ingen ulempe, mens ulempen for befolkningen på Melbu er betydelig med 1 time og 20 min lengre reisetid, skrives samferdselsråden.