Til landets ordførere skriver Ketil Solvik Olsen, at det er tverrpolitisk enighet pa Stortinget om å løfte fram hensynet til barn og unge og om å inkludere en egen "Barnas transportplan".

- Barn og unge er både dagens og framtidas trafikanter, og med det langsiktige perspektivet vi vil legge til grunn er planen noe som får stor betydning for deres hverdagsliv og fritid. I denne høringsperioden ønsker jeg derfor spesielt å høre fra barn og unge om deres syn på hvordan vi kan bedre dagens reisehverdag og på hvordan vi bør utvikle transportforholdene i landet vårt i fremtiden, skriver Solvik Olsen i brevet

Vil samle innspill

Han sier i brevet at det ordførere og innbyggere som er nærmest barna og ungdommen i deres kommuner og som kjenner lokalmiljøet, skolene og fritidsmulighetene best.

- Jeg inviterer derfor dere til å bruke denne anledningen til å be om og å samle inn innspill fra deres kommune —gjerne i samarbeid med skolene. Jeg ser fram til å motta dette med det formatet dere ønsker innen høringsfristen, skriver samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.