Det sier daglig leder Steinar Hanssen i bedriften Steinar Hanssen AS.

Han eier området på Klo der det er satt opp fiskehjeller, samtidig som kommunen har bedt om byggestopp og tatt advokat for nærmere avklaringer etter innsigelser på utbyggingen fra naboer. Og det på tross av at Hanssen viser til byggetilatelse gitt av kommunens tekniske etat.

Noen byggestopp ville Hanssen derfor ikke akseptere. Snart er den sjette hjellen ferdig, sannsynlig før påske. Fem av hjellene eies av Myre Fiskemottak AS, som henger rundfisk og leier grunn av Hansssen. Den sjette har overbygg og den benytter han selv for å henge filét til produksjon av lut- og boknafisk.

Les også: Promoterer skrei fra Vesterålen som Lofot-skrei

400 tonn

Hanssen regner med at det i år vil henges 400 tonn totalt. Men med mer velvilje fra naboene, som kunne leid ut nødvendig areale, kunne det henges det mangedobbelte, minst 1.000 tonn, mener Hansen.

– Det er jo snakk om store verdier, så det er trasig at det skal være slik. Fylkesmannen har jo sagt at det er kommunen skyld at det har blitt slik, for jeg sitter jo med dokumentasjonen på at kommunen ga oss tillatelse til å gå i gang. At det senere ble bråk på grunn av innsigelser fra naboer bryr jeg meg ikke om, sier Hanssen.

Frykter du at du må rive?

– Jeg forholder meg til byggetillatelsen.

Les også: Ber kommunen om hjelp til kaianlegg i Stø havn

Nye områder

Det er foreslått å etabler nye hengeområder på Klomyran, men det kan gå mange år før en slik etablering kan finne sted, tror han.

– Det er ikke holdbart, ja det er en tragedie at det skal fortsette slik fra kommunens side. Jeg kommer ikke til å gi meg. Vi bygger jo på egen eiendom, så nå skal en jordskiftedommer avgjøre saken.

Fisken henges i februar og de siste tas ned i slutten av mai/begynnelsen av juni.

Les også: Sliter med å finne ut hvor fisken stammer fra

Avventer advokat

Kommunalsjef Einar Ellingsen i Øksnes kommune er sparsom med kommentarer til saken.

– Vi har gitt varsel om retting og fått tilsvar. Nå har vi tatt advokat som skal se nærmere på de juridiske forhold ved saken.

Du sier retting. Kan det bety pålegg om riving av hjeller?

– Jeg vil ikke synse. Vi må være på trygg juridisk grunn før vi kan kommentere noe mere.

Men reguleringsplanen er jo vedtatt. Hva er innsigelsene fra naboene?

– Det går på nærhet mot nabogrense og at man er inne på annen manns eiendom, sier Ellingsen.