Tor Arne Solbakken og Grethe Fossli i LOs sentrale ledelse sier besøket har vært både viktig og nyttig.

– Dette besøket er ledd i et viktig arbeid som pågår for fullt i organisasjonen, i forbindelse med langtidsmeldinga for Forsvaret. I FMR-en ligger det en rekke forslag som får store konsekvenser. Forslaget om å kutte den fullverdige MPA-kapasiteten og legge ned Andøya Flystasjon er et av de mest kontroversielle, sier Grethe Fossli.

Les også: - Vil ha tallene på bordet

Innsikt

Solbakken forklarte at de var der for å få innsikt i stasjonen og hva som foregår.

– Fredag skal vi ha et samråd der vi møter tillitsvalgte fra våre avdelinger i Forsvaret for å diskutere hva LO skal vektlegge i sin uttalelse til Stortinget. Besøket her har vært veldig nyttig og lærerikt.

Han forklarte også at han hadde hørt om det tette sivil-militære samarbeidet mellom Andøya Flystasjon og Andøya Space Center, ved datterselskapet ATC.

- Det er svært nyskapende, viktig og spennende, og vi har ikke minst fått innsikt i viktigheten og omfanget av den virksomheten som drives ved Andøya Flystasjon i regi av 133-Luftving, sier Tor Arne Solbakken.

Les også: Orion tema i uformelle møter på Stortinget

- Positivt

Leder Egil André Aas i Norges Offisersforbund deltok også under besøket.

– Det er svært positivt at LOs sentrale ledelse besøker Andøya Flystasjon for å skaffe seg oversikt og kunnskap over den kapasiteten som finnes her, og hva som går tapt om den fullverdige MPA-kapasiteten legges ned, sier Aas.

Det synes også oberstløytnantene Bjørnar Engvik og Odd Arne Andreassen i flystasjonens ledelse.

– Det er uhyre viktig at beslutningstakerne og alle som har innflytelse på avgjørelsene sitter med korrekt informasjon. Så det er svært positivt at LO-ledelsen besøker flystasjonen, sier de to.

Les mer i om besøket i Andøypostens lørdagsutgave.