Uttalelsen ble fremmet av SV, og leder i Nordland SV, Christian Torset er fornøyd.

– Sortland var eneste kommune i Nordlandssykehusets dekningsområde som faktisk oppfylte de nasjonale kravene til ambulansedekning, og her ble altså dekningen kuttet. De mange samtidighetskonfliktene som har oppstått i etterkant av kuttet beviser at det var feil, sier han i ei pressemelding.

Pasienter foran penger

Torset mener videre Nordlandssykehuset må prioritere pasienter foran penger.

– Det er åpenbart at foretaksmodellen styrer alt fokus fra behandling til budsjett, og i tilfeller som dette blir resultatet av prioriteringen dårligere helsesikkerhet. Det er klart det er en trussel mot liv og helse når alvorlig skadde mennesker må vente lenger enn nødvendig.

– Uholdbar situasjon

Den presise formuleringen i uttalelsen lyder:

«Nordland Fylkesting mener situasjonen er uholdbar, og ber Nordlandssykehuset løfte ambulanseberedskapen i Vesterålen slik at det oppfyller nasjonale krav.»