Samskap har for tiden engasjert Ina Westjord i 50 prosent stilling som kommunikasjonsrådgiver. Men til høsten lyses det ut en hel stillingen som kommunikasjonsrådgiver for Samskap og Andøy kommune.

– Westjord engasjert ut august for å hjelpe oss nå. Planen er å lyse ut en hel stilling, som deles mellom Andøy kommune og Samskap, sier næringssjef Brita Erlandsen.

Vil forbedre kommunikasjon

Rådmann Kirsten Lehne Pedersen sier at stillingen blir en treårig prosjektstilling og finansieres i samarbeid med omstillingsorganisajonen Samskap.

– NØDVENDIG Rådmann Kirsten Lehne Pedersen mener Andøy kommune trenger en kommunikasjonsrådgiver. – Dette er nødvendig, særlig siden vi er en omstillingskommune og vi løser det uten økte kostnader, sier Lehne Pedersen. Foto: Tone Marit Sørensen

– Andøy kommune har et generelt behov for å forbedre måten vi kommuniserer på, både utad og internt. Det at vi er en omstillingskommune gjør at vi må timer bevisst på hva og hvordan vi kommuniserer, sier Lehne Pedersen.

Hun sier at kommunikasjonsrådgiveren skal utarbeide en kommunikasjonsstrategi for Andøy kommune, samt lage innhold på kommunens nettsider og i sosiale medier.

– Øker ikke utgiftene

Rådmannen har nylig informert politikerne om den økonomiske situasjonen i kommunen og at kommunen fortsatt har utfordringer med driften. Hun sier at kommunikasjonsrådgiveren kan ansettes uten økte kostnader.

– Dette er ikke et ekstra tiltak, men en omdisponering av frigjorte lønnsmidler i forbindelse med omorganisering av kultur- og informasjonsenheten. Vi mener at det er nødvendig med en kommunikasjonsrådgiver og kan løse det uten økte utgifter, sier Lehne Pedersen.