Fredag formiddag kom bekreftelsen på at det er hold i de siste uker og dagers spekulasjoner om nedleggelse av Andøya flystasjon.

- Vi har tatt mange vanskelige og tøffe valg, men de er riktige og de er nødvendige, sa forsvarsministeren da regjeringa la frem sin nye langtidplan for forsvaret i Oslo fredag.

Kystvaktbasen på Sortland blir, som lekkasjene har hevdet, spart - og legges ikke ned slik forsvarssjefen foreslo i sitt fagmilitære råd til politikerne.

Om kystvaktbasen foreslår regjeringa følgende: Sjøforsvarets kystvaktbase og Kystvaktens ledelse videreføres på Sortland. Kystvakten reduseres med to fartøyer fra 15 til 13. KV Magnus Lagabøte overføres til Marinen som støttefartøy blant annet for de fremtidige mineryddesystemene. For å prioritere utnyttelse av helikopterbærende fartøyer fornyes ikke leiekontrakten på KV Ålesund når den utløper i oktober 2016.

Flyttes fra Andøy til Evenes

Regjeringa flytter sin base for kampfly og overvåkning til Evenes, og anbefaler følgende i sitt forslag til langtidsplan: Det etableres én base for kampfly og maritime overvåkingsressurser beskyttet av langtrekkende luftvern og baseforsvar på Evenes. Samtidig anbefales Andøya flystasjon nedlagt. Dagens Orion-fly videreføres på Andøya frem til nye maritime overvåkningsfly innfases på Evenes i perioden 2020-2023.

- Regjeringen har lagt en helhetlig vurdering av både operative og økonomiske konsekvenser til grunn for forslaget om å samle aktiviteten på Evenes. Denne løsningen gir best operativ evne til lavest kostnad. Nedleggelsen av Andøya flystasjon er det tiltaket i denne langtidsplanen som gir størst negative konsekvenser for det berørte lokalsamfunnet. Andøya flystasjon er tilpasset operasjoner med dagens maritime patruljefly, og det er foretatt en vurdering av videre utnyttelse av Andøya flystasjon med både kampfly og nye maritime overvåkingsfly, skriver regjeringen.

De har i arbeidet med sin anbefaling vurdert flere løsninger, som å samle all aktivitet på Andøy, deling av aktivitet mellom Evenes og Andøy, samling av aktivitet på Evenes med videreføring av Andøya som beredskapsbase, og samling av aktivitet på Andøya med Evenes som beredskapsbase.

De har altså konkludert med å samle all aktivitet på Evenes og nedleggelse av Andøy.

- Forstår at det blir tøft

- Den nye forsvarsplanen vil åpenbart by på utfordringer for mange ansatte og for mange lokalsamfunn. Men det er helt nødvendig å ta grep. Vi kan ikke fortsette med et forsvar der båtene ikke seiler, flyene ikke flyr, og der det ikke er penger til det som er helt nødvendig: øvelser i Hæren eller Heimevernet, sa Frps nestleder Per Sandberg under pressekonferansen.

- Regjeringa forstår veldig godt at det blir tøft for mange, men vi ser ikke et alternativ hvis vi skal ha et fremtidig forsvar som er rustet for de utfordringene vi har i vente. Vi må prioritere knallhardt, og bruke pengene der de har mest mulig effekt, sa Sandberg.

Hele forslaget til langtidsplan kan du lese her.

Saken oppdateres.