Kommunen er informert om de utfordringer radioen står overfor, som å avklare utstyrsbehov og kostnader for å kunne sende radiosignaler via DAB.

Beløpet til forprosjektet utbetales når det foreligger en bekreftelse på at utredningen er fullført, skriver rådmannen.

Ordfører Sture Pedersen er svært fornøyd med at kommunen allerede er på banen for sikre fremtidig DAB-drift for Radio Bø.

– I denne saken skal vi være offensiv. Det er ikke snakk om at radioen kun skal dekke Bø, men kanskje Lofoten og andre områder også. Radio Bø er en type mediebedrift vi har hatt i 30 år, så de skal få full politisk oppbacking for å sikre fremtiden. Jeg skal også lufte saken gjennom andre kanaler, sier en offensiv ordfører.

Les flere saker om Radio Bø:

Vil slåss for å bevare lokalradioen

Radio Bø fyller 30 år

DAB gir store utfordringer og kostnader for Radio Bø