Torsdag ble det klart at Fylkesmannen ugyldiggjør vedtaket Hadsel kommune tok da de avviste en dispensasjonssøknad på et tilbygg Kolbjørn Hoseth Larssen og Trude Iversen planlegger i sitt hus på Hauan på Stokmarknes.

Bakgrunn: Ugyldiggjør byggevedtak

Hoseth Larssen uttrykte i dag misnøye med posisjonen i Hadsel og sa at det enten dreide seg om «Dårlig politisk håndverk eller trenering».

Varaordfører Kurt Jenssen er ikke enig.

– Det er i alle fall ikke trenering fra posisjonen i Hadsel kommune.  Vi har absolutt grunn til å få bli ferdig med denne saken, sier han i en e-post til VOL torsdag kveld.

Utbygger Kolbjørn Hoseth Larssen: – Enten er det dårlig politisk håndverk, eller så er det trenering Utbygger Kolbjørn Hoseth Larssen og samboer Trude Iversen er frustrerte over at de må vente enda lengre på å få svar på sin byggesak. – Befaringen avgjorde

Videre sier han at det var befaringen formannskapet gjorde i februar, som var årsaken til at de valgte å endre sitt vedtak om dispensasjon fra reguleringsplanen.

– Det er svært beklagelig at det ikke kom med at det var vurderingene som ble gjort etter befaringen som bidro til vedtaket i mars.

– Ikke korrekt

Under behandlingen av denne saken ba opposisjonen flere ganger om en begrunnelse for hvorfor posisjonen snudde i saken. Jenssen mener disse oppfordringene er urimelige.

– Det henvises til flere oppfordringer fra opposisjonen.  Den samme opposisjonen hadde da også hevdet at rådmannens fremstilling ikke var korrekt.  Dette ble imøtegått av daværende teknisk sjef, sier han og sikter til at opposisjonen mente at tilbygget ikke var av en slik art at det trengte disposisjon fra reguleringsplanen.

Teknisk sjef viste i formannskapet til at det var administrasjonens mening at tilbygget trengte disposisjon, men at dette var en skjønnsmessig vurdering.

Saken må nå tilbake i formannskapet, før den må tilbake til Fylkesmannen for endelig behandling.