Viderefører miljødugnad mot forsøpling av havet

Fiskeriminister Per Sandberg, Tora Drægni fra SALT AS og Jan Egil Strømmen i Longvagruppen hos avfallsselskapet Sunn-Trans i Ålesund. Foto: Pressefoto