Kvitbrygga var fullforsikret, og det er dermed forsikringsselskapet som står for oppbygginga av den ærverdige brygga. Når de har kommet til konklusjon om hvordan den skal gjenoppstå, legges arbeidet ut på anbud.

Moderne

Nå lages beskrivelse og anbudspapirer. Bygning og eiendeler skal være gjennomgått.

– I utgangspunktet skal brygga ha de samme funksjonene som tidligere, da som forsamlingslokale. Offentlige krav vil føre til enkelte oppgradering av bygningen, da tenker jeg spesielt på sanitær og tekniske installasjoner. Det vil gjøre brygga mer framtidsrettet, sier Geir Abel Ellingsen, daglig leder i Georg A. Ellingsen AS som eier bygningen.

Selv om brannen var en tragedie for alle som bryr seg om Sortland sentrum og vår lokale historie, er ikke alt tapt.

– Forhåpentligvis kan store deler av første etasje brukes. Bygningen vil fra utsiden bli ganske identisk med det som brant ned. Samtidig vil gjenoppbyggingen gjøre Kvitbrygga mer allsidig i bruk. Brygga har vært brukt til mye rart før, så å ha rike bruksmuligheter er i bryggas ånd, sier Ellingsen.

– Tradisjoner

Georg A. Ellingsen AS er i kontinuerlige samtaler med forsikringsselskapet for å sikre at brygga bygges opp i tråd med tradisjoner, samtidig som moderne forskrifter og lover må overholdes.

– Hvordan Kvitbrygga blir seende ut til slutt, og hva som moderniseres, er opp til forsikringsselskapet å avgjøre, men vi er i tett dialog og forsøker å påvirke prosessen, sier Ellingsen.