Ved utgangen av uke 12 var det i Øksnes totalt landet 19.152.304 kilo torsk (rund vekt) i Øksnes. Det er 2.360 tonn over fjorårets kvantum på samme tid.

Andøy nummer to

Påskehøytiden er vel hovedårsaken til at Andøy i uke 12 kun kom opp i 470.000 kilo torsk. Total fangst for kommunen ved utgangen av uke 12 utgjør 11.028.299 kilo, viser tallene fra Norges Råfisklag.

Førstehåndsverdien for torsk levert Øksnes utgjorde 264,2 millioner kroner, mens Andøy har kommet opp i 149,3 millioner kroner.

I Bø har førstehåndsverdien på torsk nådd 39,3 millioner kroner.

Les også: Reduserer torskekvoter

Ingen i Lofoten slår Øksnes

Tar vi med de andre fiskeslagene, er verdien landet i Øksnes på 323 millioner kroner så langt i år.

Ingen av lofotkommunene når opp i samme torskekvantum som Øksnes.

Vågan topper her lista med 10.386.906 kilo torsk.