Til kommunestyret skriver de:

"Vi vet at denne patruljen gjør det mulig at mange eldre og syke kan få bo i egne heim så lenge som mulig. Vi kjenner også til at de har svært mange oppdrag på natten, det vanlige er ca 40-45 planlagte besøk hver natt, og i tillegg til dette kommer besøk til dem som må benytte seg av trygghetsalarmen på natten.

Som kjent bygges det nå 8 omsorgsboliger, dette er jo bra, men det er på langt nær mange nok til alle dem som nå behøver ulike tilsyn på natten. Og vi ønsker jo at alle som ønsker det å klarer seg i egen bolig med tilsyn fra nattpatruljen, skal få en mulighet til det.

Sett i landssammenheng har Øksnes kommune en svært god eldreomsorg, dette er vi stolte av, og vi ønsker ikke at et forslag om opphør av nattpatruljen skal rokke ved kommunens gode eldreomsorg".