Kystvaktsjef Sverre Engeness, sortlandsordfører Tove Mette Bjørkmo, forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide og Silvia Ovik fra Sortland Høyre. Foto: Gaute Bergsli

Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide (Høyre) møtte representanter fra sortlandspolitikken og Kystvakta da hun tirsdag landet på kystvaktbasen på Sortland.

– Skjønner Andøy-protester

I langtidsplanen legger regjeringen opp til at Sortland får beholde kystvaktbasen. Det var derfor ikke noen stor folkelig oppstandelse over forsvarsministerens besøk i Blåbyen.

Desto mer leven blir det nok når hun drar videre til Andøy, hvor det er varslet folkerike markeringer tirsdag.

– Jeg skjønner veldig godt at folket demonstrerer, det dreier seg om et lokalsamfunn. Det skulle bare mangle om folk ikke engasjerte seg, sa Eriksen Søreide før hun og følget tok den kjappe helikopterturen videre til Andenes.

Større kapasitet snart

I langtidsplanen er det lagt til opp til at Hæren skal kunne benytte de nye helikoptrene til Kystvakta når både NH90 og AW101 (det nye redningshelikopteret) blir operative i nord.

Hæren har også tidligere fått sivil innleie av helikopter til transportoppdrag. Det er særlig det som har vært utfordrende for Hæren. Den kapasiteten de får når både kystvakthelikoptrene og redningshelikoptrene er operative, er en helt annen kapasitet enn det BELL-helikoptrene har i dag, sier Eriksen Søreide.

Les også: – Regjeringen styrker Forsvaret i nord

– Må veies opp mot hverandre

Hun begrunner det med at de nye helikoptrene både er mye større og har lengre rekkevidde enn de gamle.

– Men alt må veies opp mot hverandre, ikke minst det oppdraget Kystvakta har, som det er viktig å ivareta, der rekkevidden er en veldig viktig del av den operative virksomheten, understreker forsvarsministeren.

– Du kan reise ut med et fartøy og ha helikoptrene og komme deg veldig langt ut og tilbake igjen, gjør jo at man kan drive mer effektivt, også i norske farvann, og det er også den viktigste grunnen til at vi anskaffer disse helikoptrene.

Men det er over ti år siden det ble besluttet å anskaffe de helikoptrene.

– De har vært ganske forsinket. Kystvakta blir hovedbruksområdet, men så må vi her, som ellers i forsvaret, se på mulig sambruk av ressurser der det er formålstjenelig. Det gjør vi alle andre steder, og det kommer vi til å gjøre her også.

– Først og fremst for Kystvakta

På spørsmål om hvor egnet NH90-helikoptrene er for Hæren, svarer forsvarsministeren at de er egnet ved at de har stor rekkevidde og plass til stor last, slik at de kan få med flere personer.

– Men transportoppdrag i Hæren skal jo ikke være primæroppgaven til kystvakthelikoptrene, understreker hun.

Les også: Støtter Andøy verden rundt

Reduksjoner i stab

Forsvaret har i et år jobbet med å redusere stab- og støttefunksjoner ved alle Sjøforsvarets baser, inkludert Kystvaktbasen. Ifølge forsvarsministeren er begrunnelsen for reduksjonen å få folk over på operative stillinger, blant annet ute på fartøy.

– Det har Sjøforsvaret holdt på med et år, og det har gitt gode resultater så langt og økt antall besetninger, både på fregattaer, korvetter og på Kystvakta. Så mye som Kystvakta opererer, er det helt avgjørende at Kystvakta har tilstrekkelig antall besetninger, slik at de kan operere alle fartøyene så å si kontinuerlig, sier hun.

– Samtidig må vi ha en god ledelse for å kunne understøtte den operativ virksomheten på en god måte.

– Vi ser kompetansen på Sortland

Og det er ifølge Eriksen Søreide grunnen til at hun og regjeringen ikke følger forsvarssjefens råd på hvor kystvaktbasen og ledelsen skal ligge.

– Årsaken er at vi ser den kompetansen som er her, og hvor godt det fungerer, og da valgte vi å la basen ligge her. Det er heller ikke så lenge siden det ble etablert her på Sortland, sier forsvarsministeren.

Les også: – Vi skal danne en lang rekke med personer som holder hender og viser solidaritet

– Side om side med Andøy

Ordfører Tove Mette Bjørkmo og Silvia Ovik møtte forsvarsministeren under hennes korte besøk.

– Vi la frem uttalelsen et enstemmig formannskap vedtok, og jeg spedde på med at vi er bekymret for færre kystvaktfartøy samtidig som det er en mer presset forhold til Russland, økt cruiseskiptrafikk i nordområdene og andre ting som gjør at tilstedeværelse i nord blir ekstra viktig, sier Bjørkmo.

– Vi tok også opp viktigheten av at vi ikke liker reduksjonen av personell, og at man ikke må fase ut elementer av Kystvakta fra Sortland.

Les også: – Godt håp om at denne kampen kan vinnes

– Som 360.000 Oslo-folk

Det er også bred politisk enighet om at det er feil å legge ned Andøya flystasjon.

– Vi tok opp Andøya og sa at vi står side om side med Andøya. Arbeidet med tallmateriale som viser at en nedleggelse er feil, står vi tverrpolitisk bak her på Sortland. Vi uttrykte at det vil få alvorlige konsekvenser, ikke bare for Andøy, men hele Vesterålen, sier Ovik.

De to mener det også er viktig samfunnsøkonomisk å bevare basen på Andøya.

– Antallet som jobber i forsvaret på Andøya, tilsvarer i forhold til antall innbyggere i kommunen hele 360.000 ansatte i Oslo. Det ville blitt oppmerksomhet om så mange mistet jobben i Oslo, for å si det sånn. Det setter det hele i perspektiv, sier Bjørkmo.

Les også: Forsvarsministeren besøker Vesterålen

– Ingen nye signaler

Ved å støtte Andøy-protestene må Høyres Silvia Ovik samtidig gå mot forslaget til sin egen regjering.

– Forsvarsministeren er din partikollega, Ovik. Hvordan responderte hun på tilbakemeldingene du ga?

– Hun ga ingen nye signaler. Som hun har sagt selv, var Andøya det mest krevende og utfordrende punktet i langtidsplanen, sier Ovik.

– Politisk står vi bak ordføreren i Andøy i søken etter å få alle tall på bordet. Vi står samlet i Vesterålen, sier Ovik og legger til.

– Vi er glad for at Kystvakta blir på Sortland, og langtidsplanen inneholder ellers mye som styrker forsvaret i nord.