Gunnar Jan Olsen, daglig leder av Andøya Test Center. Foto: Alf Ragnar Olsen

– Operasjonene vi driver er så tett innvevd med flyoperasjoner, at jeg ikke klarer å se hvordan testsenteret skal fortsette uten en militær flyplass i nærheten, slik som nå, sier Olsen.

Stortinget skal til høsten behandle Forsvarets langtidsmelding som ble sluppet fredag formiddag. Andøya Test Center er eid av Kongsberg gruppen som igjen er delvis på statlige hender. De ha kunder fra hele verden. Senest i dag sendte Sjøforsvaret ut en pressemelding om at en multinasjonal styrke har avsluttet lengre tids testing ved testsenteret.

Skal lobbyere

I tiden framover skal Andøya Test Center jobbe for å synliggjøre hva bedriften har fått til.

– De allierte som bruker skytefeltet i stor skala sier at de nå har fått et test- og treningssenter som er unikt i Europa. Så det skulle man tro hadde forsvarspolitisk betydning, men det har tydeligvis ikke nok betydning. Vi vil informere om disse tingene, sier Olsen, som mener departementets beslutning ikke er tuftet på rasjonalitet.

– På et tidspunkt må man fatte rasjonelle beslutninger også i forsvarsdepartementet. Det er ikke det de har gjort til nå. Det var et forventet resultat, men vi hadde håpet at man skulle se fornuften og fatte en riktig beslutning.

– Kan ikke flytte geografien

Ifølge Olsen er det stor sannsynlighet at en nedleggelse av flystasjonen også er kroken på døra for testsenteret.

– Å legge ned flystasjonen er å ta tre bein av stolen. Det er et alvorlig tilbakeslag og kanskje avgjørende for den videre utviklinga.

– Geografien er det som gjør virksomheten vår unik. Den kan ikke flyttes. Det er ikke en operasjon som kan drives ut fra for eksempel Evenes, egentlig er det svært lite som kan drives fra Evenes, sier Olsen, og utdyper:

– Forholdene der er ifølge luftforsvaret ikke egnet for å ha jagerfly på heller, og ubemannede droner er fy-fy å bruke der det er sivil flytrafikk.