I alt sto mannen tiltalt i Vesterålen tingrett for fire tilfeller av brudd på vegtrafikklogen. Samtlige gjaldt bruk av bil eller motorsykkel uten førerkort.

Mannen ble imidlertid frifunnet for to av tilfellene. Han må likevel betale en bot på 8.000 kroner eller gå i fengsel i 12 dager.