Det går fram av en rykende fersk Sintef-rapport, skriver Kyst og Fjord.

Rapporten, «Betydningen av fiskeflåten», ble presentert på Arendalsuka 2017 i går og viser helt enkelt at fiskeri-Norge går så det suser:

• Sjømatnæringa samlet bidro med totalt 93 milliarder kroner i verdiskapingsbidrag, inklusive ringvirkninger i annet næringsliv.

• Produksjonsverdien i samlet næring, inklusive ringvirkningseffekten, var på 236,5 milliarder kroner i 2016. Det er opp 23 milliarder fra 2015.

• Samlet sysselsetting i fjor var på 54.300 årsverk. Det er 700 færre enn året før, grunnet volumnedgang i oppdrett. Også her regner Sintef på hele sjømatnæringa, inklusive ringvirkninger i annet næringsliv. Sysselsettingen er fortsatt på sitt høyeste nivå siden Sintef begynte målingene av samlet næring i 2004.

En femmer per kroneRapporten slår fast at verdiskapinga fra villfisknæringa er i bratt stigning. Årsaken er i første rekke en markert økning i foredlingsleddet de siste åra, det vil si foredling basert leveranser fra flåteleddet, utenom havbruk.

Flåteleddet fisket i 2016 for 18,7 milliarder i førstehåndsverdi, en økning på 25 prosent fra 2014. Men oppå dette tallet kommer altså ringvirkningene, som ser slik ut:

For hver krone i førstehåndsverdi skapes det 2,52 kroner i foredlingsleddet, 1,24 kroner i tilknyttet næringsliv og 12 øre i salgs-/eksportleddet. For hver krone på kaikanten skapes det altså til sammen 3,88 kroner i «dalstrøka innafor», og samlet verdi på den ene fiskekrona er nesten en femmer; 4,88 kroner. Ikke rart at torsken pryder den nye 200-lappen.