Det er vanlig at partilederne sitter i utenrikskomiteen, men Venstre-leder Trine Skei Grande ønsker selv å vende tilbake til utdanningskomiteen, der hun har tidligere har sittet i to perioder.

Venstre har for lengst lagt en plan for fordeling av komitévervene, en jobb som på langt nær er like avklart i andre partier. Nestlederne Terje Breivik og Ola Elvestuen fortsetter i henholdsvis finanskomiteen og energi- og miljøkomiteen, mens Abid Raja blir ny utenrikspolitisk talsperson for partiet.

Presidentkamp

Om stortingspresident Olemic Thommessen (H) får fortsette, kan bli avklart når de parlamentariske lederne setter seg ned sammen. Et slikt møte var planlagt denne uken, men NTB fikk mandag kveld bekreftet at møtet er planlagt holdt mandag om en uke.

Thommessen har flere ganger gitt uttrykk for at han vil fortsette, men er omstridt.

Høyre har offisielt ikke fastslått om partiet vil nominere Thommessen på nytt. Parlamentarisk leder Trond Helleland og Ingjerd Schou, som sitter i presidentskapet, nevnes som mulige nye kandidater.

Arbeiderpartiet har formelt ikke avklart om partiet vil fremme en egen kandidat som stortingspresident. Svein Roald Hansen, Dag Terje Andersen og Martin Kolberg er tre aktuelle navn. I Sp er veteranene Per Olaf Lundteigen og Liv Signe Navarsete to kandidater.

Solberg-støtte

Thommessen overlevde før sommeren et mistillitsforslag, men fikk ramsalt kritikk fra en samlet kontrollkomité for overskridelsene i Stortingets byggeprosjekt. Likevel tok Høyre-leder og statsminister Erna Solberg Thommessen i forsvar.

– Det er alltid stortingsgruppen som bestemmer hvem som skal være president, men jeg ser ingen grunn til at han ikke skal være det, sa Solberg i juni.

Venstre og KrF kan avgjøre dette spørsmålet, men vil trolig legge større vekt på andre posisjoner enn å fravriste Høyre stortingspresidenten. Sp overtar etter sitt brakvalg KrFs plass i presidentskapet, hvor for øvrig Ap har to plasser, Høyre to og Frp én.

MDG dropper kontroll

Nye regler gjør at Stortingets enmannsgrupper ikke lenger trenger å sitte i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Det betyr at Miljøpartiet De Grønne og Rødt står friere.

Etter det NTB erfarer, kommer MDGs Une Bastholm til å sitte i både finanskomiteen og energi- og miljøkomiteen, mens Rødt kommer til å sitte i finanskomiteen. Hvis Rødt også vil sitte i en annen komité, er trolig arbeids- og sosialkomiteen mest aktuell.

Venstre vil trolig gå inn for å beholde komitéledervervet i energi- og miljøkomiteen. Hvilket komitélederverv SV velger, avhenger for en stor del av kabalen som de større partiene legger.

I henhold til valgresultatet skal Ap og Høyre ha tre komitéledere og Frp to, mens Sp, SV, Venstre og KrF får én hver.

Uklart i Ap

I Ap blir Trond Giske finanspolitisk talsmann, mens Hadia Tajik går til arbeids- og sosialkomiteen og Jonas Gahr Støre til forsvars- og utenrikskomiteen som parlamentarisk leder.

Mer uklart er det om Anniken Huitfeldt får fortsette som fraksjonsleder i utenriks- og forsvarskomiteen, eller om nyvalgte Espen Barth Eide tar hennes plass.

Frps parlamentariske leder Harald Tom Nesvik blir etter alt å dømme erstattet av Hans Andreas Limi, mens Helge André Njåstad ligger an til å overta Limis jobb som finanspolitisk talsperson. I KrF er det flere som ønsker denne posten, som står ledig etter Hans Olav Syversen.