Stiftelsen Nordland landbruksselskap deler hvert år ut pris til det de mener er fylkets mest veldrevne gårdsbruk. Prisen går til en aktør som er en god ambassadør for landbruksnæringa, som kan vise til sunn økonomi og fornuftig utnytting av ressursgrunnlaget og til kvalitet på produksjon og produkt.

– Forbilder

Under mandagens årsmøte i stiftelsen ble det klart at årets pris går til Anne og Per Joakimsen på Skagen i Hadsel. De to blir beskrevet som forbilder for andre i næringa.

– Bøndene er forbilder for andre med god jordkultur, god husdyrproduksjon, velstelt gård med sunn økonomi, engasjement i landbrukets tjeneste og tilrettelegging for generasjonsskifte ved å holde gården godt i hevd. Anne og Per Joakimsen er verdige vinnere av prisen for veldrevet gårdsbruk 2016, heter det i begrunnelsen.

Per tok over gården på Skagen etter faren Helge i 1999, da hadde han allerede drevet et nabobruk i sju år. I dag har de 350 vinterfora sau og 12 ammekyr av rasen Charolais.

Mentor

Ekteparet får blant annet ros for måten de profilerer gården og landbruket på.

– Elever fra Sortland videregående skole på Kleiva har vært utplassert i praksisuker hvert år. Det er en del folk innom og ser på lamminga. Folk lokalt ønsker å se et moderne gårdsbruk. Per har vært mentor for unge bønder som nettopp har overtatt gård. De ringer og spør om råd. Veterinærer har hatt kurs for unge bønder og bruker Per som mentor. Journalister er ofte innom gården og lager reportasjer. Brukerne har en utadrettet holdning og profilerer landbruket på en god måte, skriver stiftelsen.

De trekker også fram at ekteparet Joakimsens gård på Skagen var én av seks som i 2006 gikk sammen om å etablere Vesterålsmat, hvor de selger sine lokalproduserte produkter til butikker i regionen og til restauranter i Oslo. Stiftelsen roser også ekteparet for å legge til rette for neste generasjon, datteren Katrine, som er interessert i å overta gården.

I begrunnelsen heter det at prisvinnerne også engasjerer seg utenom gården. Mens Per blant annet har vært leder for Hadsel sau og geit, og leder for Langøya værring, har Anne vært engasjert som leder i Norske Kvinners Sanitetsforening lokalt og nå på fylkesnivå.

– Anerkjennelse

Gårdbrukerne fra Skagen synes det er stor stas å få prisen for fylkets mest veldrevne gårdsbruk.

– Det er en anerkjennelse på at vi kanskje har gjort en del ting rett over år, så det er vi veldig glade for, sier Per til VOL.

Selv mener han det er flere som fortjener å bli trukket frem i denne sammenhengen, både faren Helge, som har bygd opp gården, og gode kolleger i næringa.

– Vi driver i et område med mange flinke folk, som har et godt samarbeid og hjelper hverandre fram. Vi utveksler erfaringer på kryss og tvers, slik at vi kan lære av hverandre, sier Per.

Prisen skal deles ut til høsten i et arrangement til ære for vinnerne i Hadsel.

Per og Anne Joakimsen synes det er stas med utmerkelsen. Foto: Privat