Det var over 300 interesserte som hadde møtt frem til foredraget Steinfeldt holdt om sitt og Norges forhold til Russland og det gamle Sovjetunionen. NRK-veteranen er blant Norges fremste kjennere av vår gigantiske nabo i øst, og han har blant annet brukt sin kunnskap til å holde foredrag for det norske forsvaret med ujevne mellomrom siden 1984.

– Angriper jo ikke

– Selvsagt vil ikke Russland angripe Norge. Landet mistet nær 30 millioner mennesker under den andre verdenskrig, og ønsker seg ikke inn i en ny storkonflikt, sa Steinfeldt.

– Under den kalde krigen ba vi folk i nord om å holde skansen. Derfor blir det nesten landssvik om Forsvaret nå skal bygge ned i nord, har NRK-branden tidligere sagt i foredrag for forsvaret, lenge før Andøya-saken ble en het potet for Høyre og Arbeiderpartiet i 2016.

– Nesten landssvik

– Det utsagnet må gjentas nå, når blårussen i Oslo teller penger, i stedet for å styrke forsvarsevnen og samfunnet i nord, sa Steinfeldt, og henviste direkte til Andøya. Og det var da salen brøt ut i trampeklapp. Steinfeldt var rask med å legge til at det ikke bare er dagens regjering som er syndere i så måte.

– Det har vært mange kjeltringer på markedet, både i denne og i forrige regjering, sa han.

– Vår nabo kommer ikke til å angripe en skikkelig stat, men…. det må ikke være å regne som en sigøynerleir i nordområdene, formante han.

Fyrverkeri

Steinfelds foredrag for for øvrig et fyrverkeri av en historieforelesning for oss barn av 80-tallet. Vi som vokste opp med kald krig, og murens fall, vi som var heldige å få oppleve både Sovjetunionens kulde, og som hadde gleden av å få murens fall og oppleve Gorbatsjovs triumf som en moderne statsleder. De 300 i salen var i ulik alder, fra de godt voksne til de temmelig unge. De fleste hadde mye å lære av den viten som ble øst ut.

Han tok for seg nabolandenes historie og Russlands nære slektskap med Norge helt siden vikingtiden frem til i dag. Historiene var mange, og vitsene enda flere. Det var i det hele tatt en fest å få oppleve Steinfeld på nært hold. Det var ikke mye russisk tungsinn å se over verken foredragsholderen eller publikum da historiefesten var over.