Forelegget var av det forenklede viset.

I tillegg ble det utstedt ni gebyr for manglende bilbelte og ett forenklet forelegg for å ha brukt håndholdt moiltelefon under kjøring.