Det er Hadsel Eiendom KF som har ansvaret for å bygge om den gamle hotell-kroa i kjelleren til Hurtigrutens Hus, slik at den blir egnet som ungdomsklubb-lokaler.

Arbeidet er i rute, og lokalene skal etter alt å dømme være ferdige i mai, opplyste foretaket på et styremøte i forrige uke.

Ungdomsklubben UK Blinken holder i dag til i utrangerte lokaler i det gamle herredshuset.