Torsdag gikk universitetene ut med årets søkertall.

– Samlet sett er vi veldig fornøyd med årets søkertall, sier kontorsjef ved Nord Universitet Campus Vesterålen, Barbro Fjellheim Holm.

140 personer har søkt på sykepleieutdanningen i Vesterålen. Grunnskolelærerutdanning 1-7. trinn hadde 56 førsteprioriteringssøkere. Grunnskolelærerutdanning 5-10. trinn hadde 52 førsteprioteringssøkere.

Ellers har 44 søkt seg til personalledelse og kompetanseutvikling. 49 har søkt på MBA i Vesterålen og Velferdsteknologi, et nettbasert studie, har 16 søkere.