Den nye barnehagen i Alsvåg skulle etter planen overleveres fra XL-Bygg/Myre Trelast til Øksnes kommune 1. juli. Entreprenøren har imidlertid søkt om fristforlengelse, noe de fikk innvilget i forrige uke.

– De er noe forsinket med bygget, både på grunn av perioder med dårlig vær og noen små endringer som har kommet. På grunn av ferietid har de også rett til noe ekstra tid når det først har oppstått forsinkelser, sier prosjektleder i kommunen, Bengt Stian Nilsen, til VOL.

Entreprenøren har fått en forlengelse til 3. august. Bygget vil derfor trolig ikke være klart til barnehagestart.

– Vi vil trenge noen uker på å gjøre bygget klart etter overtakelse. Barnehagen har et bygg å være i, så det er ingen krise, og de ansatte er informert om forsinkelsen, sier Nilsen.

Prosjektlederen sier de skal klare å holde seg innenfor rammen på 19,1 millioner kroner, som er avsatt til den nye barnehagen.

– Av endringer som har kommet er det stort sett små ting som ofte oppstår i en slik byggeprosess. Det som har krevd noe mer arbeid enn forventet har vært en kulvert. Bygget ser veldig bra ut, og unger og ansatte får en ny hverdag når barnehagen står klar, sier Nilsen.