Det sier fylkestingsrepresentant Allan Ellingsen (FrP) ifølge fylkeskommunens egne nettsider. Ifølge NFK ser Ellingsen fram til debatten under fylkestinget i Mo i Rana i neste uke.

Feilinformasjon

- Signaler om kutt i samferdselstilbudet har skapt stor diskusjon og bekymring langs kysten, og vært en av de store mediesakene siste år. Vi mener fylkesrådet har feilinformert i saken og skapt unødig uro i Nordland. Dette bør fylkesrådet konfronteres med i fylkestinget, sier Ellingsen.  Han antyder at en debatt om dette vil reises i form av spørreinstituttet i fylkestinget, som etter Ellingsens mening er et godt redskap for å få i gang en politisk debatt i fylkestinget.

Lite politikk

- Jeg synes ellers det er få saker på dette fylkestinget som er direkte politisk sett fra Nordland. Det er mange høringer og orienteringer. Jeg savner på generelt grunnlag flere saker i fylkestinget der vi virkelig kan diskutere politikk, sier han.

Viktig skolesak

Men Ellingsen trekker fram en sak under det kommende tinget som nettopp vil vekke politisk debatt, nemlig saken om satsingsområder og framtidig utdanningsprofil ved de videregående skolene i Nordland.

- Dette blir en viktig debatt. Videregående opplæring er den kanskje viktigste oppgaven fylkeskommunen har. Vi har et stort ansvar overfor elevene og for å gi næringslivet den fagkompetansen det trenger for å videreutvikle Nordland.