Det kommer fram i en pressemelding fra Nordlaks.

Settefiskanlegget hadde byggestart i august i år og ligger på Innhavet i Hamarøy kommune. Gigantinvesteringen skal gjøre det mulig for Nordlaks å doble størrelsen på settefisken og er en viktig del av Nordlaks sin løsning på utfordringen om bærekraftig vekst i havbruksnæringen, hvor også de fremtidige Havfarmene inngår.

Bærekraftig

Administrerende direktør i Smolten AS, Eirik Welde, sier nyanlegget er trinn én i den fremtidige produksjonsmodellen til Nordlaks. Smolten AS er et heleid datterselskap av Nordlaks Holding AS.

– Med denne utbyggingen skal vi redusere tiden laksen oppholder seg i havet. Dette er en viktig del av Nordlaks sin løsning på hvordan havbruksnæringen skal vokse bærekraftig, sier Welde.

Ifølge pressemeldingen er fisken i dag 100 gram når den forlater landanlegget og settes ut i havet. Dette skal økes til 250–500 gram. Dermed vil laksen trenge mindre tid i havet fram til slakting.

Dette er et viktig tiltak både for å redusere tiden laksen er utsatt for lakselus, men også for å få til bedre brakklegging av Nordlaks sine oppdrettsanlegg.

Les også: Hadsel kommune liker oppdrettsgigantens planer om å utvide

Gode erfaringer

Miljøkoordinator i Nordlaks, Bjarne Johansen, mener bedriften har gode erfaringer med brakklegging av flere oppdrettsanlegg i et større område.

– I de områdene der vi er alene, har vi allerede slaktet laks uten medikamentell behandling mot lakselus. Med større settefisk og bedre koordinert brakklegging vil vi få til mer av det i fremtiden, sier Johansen.

Den langsiktige planen til Nordlaks er å sette større settefisk ut i tradisjonelle oppdrettsanlegg, hvor de skal vokse til ett kilo før de flyttes til Havfarmene.

– Med større settefisk flytter man litt av produksjonen opp på land. Det vil bidra positivt både med tanke på lakselus, og dermed også fiskevelferd, sier Welde.

Les også: Vesterålinger dominerer rikinglista i Nordland

Verdens største?

Anlegget på Innhavet i Hamarøy blir stort. Det skal bygges nytt resirkuleringsanlegg på 14.000 kvadratmeter. Totalt blir anlegget på omtrent 20.000 kvadratmeter og skal produsere inntil 400 tonn settefisk i året.

Med det nye landanlegget vil Nordlaks mer enn doble produksjonskapasiteten av settefisk fra 1350 tonn til 3150 tonn.

– Noen sier verdens største settefiskanlegg, men det har vi faktisk ikke helt oversikt over. Utviklingen går så fort i havbruksnæringen for tiden. Det nye settefiskanlegget til Nordlaks vil gi oss den store settefisken vi trenger for å ta ut potensialet i Nordlaks sin nye produksjonsmodell. Hovedpoenget er å få tatt i bruk større og bedre arealer utenfor fjordene. Spesielt neste generasjon Havfarmer vil være skreddersydd for dette formålet, avslutter Welde.

Anlegget skal stå ferdig i 2019 og vil sysselsette rundt 20 personer.

Byggestart av anlegget var i august i år. Foto: Nordlaks