Det ble tirsdag kjent at politimannskaper over hele landet blir beordret til Oslo for å bistå med vakthold på ambassader og jødiske og palestinske objekter.

Konflikten i Midtøsten har påvirket sikkerhetssituasjonen også i Norge, og det er dette som gjør at Oslo politidistrikt har bedt Politidirektoratet om bistand. Denne forespørselen har Politidirektoratet innvilget.

Politiforum skrev tirsdag at Oslo-politiet skal få bistand av under 60 mannskaper fra UP, samt alle politidistrikter unntatt Troms og Finnmark, fra og med torsdag 2. november.

Til fagbladet bekreftet Politidirektoratet at hvert av politidistriktene blir bedt om å avgi to tjenestepersoner hver.

– Ikke alle politidistriktene skal avgi mannskaper, og de som gjør det, gir et veldig lavt antall. UP er de som avgir flest mannskaper i denne situasjonen. Det er opp til de enkelte politidistriktene og UP å vurdere hvem som skal avgis, sa seksjonssjef Jørn Schjelderup i Politidirektoratet til Politiforum.

Forbereder avgivelse fra Nordland

VOL har forsøkt å finne ut hvor de to tjenestepersonene i Nordland politidistrikt skal avgis fra, og hvorvidt noen av dem blir sendt fra Vesterålen.

Stabssjef i Nordland politidistrikt, Bent Are Eilertsen, sier at de har fått beskjed om at de i første omgang ikke trenger å sende noen til hovedstaden.

– Nordland politidistrikt har fått beskjed om å forberede avgivelse av mannskaper til Oslo politidistrikt som står i ekstraordinære utfordringer for tiden. Vi har fått beskjed om at vi skal forberede avgivelse av personell, men fikk i går beskjed om at nå i første omgang så er det ikke er behov for at vi sender noen, sier han til VOL onsdag.

Eilertsen påpeker at politidistriktet likevel gjør nødvendige forberedelser slik at de kan bistå dersom det blir behov.

Tidsperspektiv på en måned

Til Politiforum sier Jørn Schjelderup at uttaket av mannskaper fra distriktene vil bli gjort så lite inngripende som mulig.

– Mannskapene skal heller ikke avgis på ukesbasis, men vil bli konsentrert opp mot helger. Oslo vil selv disponere mannskapene. Vi følger situasjonen fortløpende, mens Oslo tar de taktiske vurderingene. Foreløpig tidsperspektiv er en måned, altså de neste fire helgene, men det vil være ukentlige vurderinger om bistandsbehovet, sier han til fagbladet.

Det skal være planlagt et informasjonsmøte mellom Oslo politidistrikt og de avgitte mannskapene i dag, men foreløpig vil det altså ikke være noen mannskaper fra Nordland politidistrikt i hovedstaden.