– Bakgrunnen for avtalen er den betydelige romsatsingen som skjer i Andøy, der også kommunen er en viktig aktør for blant annet å tilrettelegge og støtte opp om satsingen i årene framover, leser man i ei pressemelding fra Andøya Space.

Gjennom formaliserte møter skal kontaktutvalget bidra til å styrke samarbeidet mellom partene.

– Vi ønsker å sikre at det er en sammenhengende og koordinert samhandling på planer og tiltak som berører hverandres mandater og virksomheter, sier Andøya Space sin samfunns- og myndighetskontakt Arne Hjalmar Hansen.

Fra Andøy kommune skal ordfører Kjell-Are Johansen og kommunedirektør Andreas Jordell delta i kontaktutvalget. Fra Andøya Space deltar konsernsjef Ketil Olsen og Arne Hjalmar Hansen.