Det sier kommunalsjef helse og omsorg i Sortland kommune, Sture Jacobsen, i en pressemelding.

Han viser til at regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttets anbefaling om ny oppfriskningsdose med koronavaksine til de som er 75 år eller eldre, og sykehjemsbeboere hvis det har gått mer enn 6 måneder siden forrige dose.

– Siden koronavaksinens effekt mot alvorlig sykdomsforløp avtar noe over tid, mener myndighetene at det er grunn til å anbefale at de eldste og sykehjemsbeboere som tok 4. dose i fjor sommer og tidlig høst, nå tar en ny oppfriskningsdose, påpeker han.

Nytt behov til høsten

FHI anser det som sannsynlig at samme aldergruppe vil ha behov for en ny oppfriskningsdose også til høsten, før vintersesongen 2023-24.

– Det bør gå seks måneder mellom dosene. De som ønsker ny dose, bør oppsøke tilbudet i løpet av april for å sikre tilstrekkelig intervall til den planlagte høst-dosen, understreker Jacobsen, som sier at behovet for ny dose nå er lavere for dem som i tillegg til vaksinasjon også har gjennomgått koronasykdom.

De som bor på sykehjem og de som har tjenester fra hjemmetjenesten og ikke kan komme seg til apotek, vil få informasjon og eventuelt vaksine via dem.

Ikke til de med svekket immunforsvar

Videre vaksinasjon av personer med alvorlig svekket immunforsvar

Gitt dagens kunnskap er det FHIs vurdering at det ikke er behov for en generell anbefaling om ny dose i april til personer med alvorlig svekket immunforsvar.

– Behovet for videre vaksinasjon kan være avhengig av mange individuelle faktorer. Behandlende lege med god innsikt i pasientens livssituasjon og helsetilstand, kan gjøre individuelle vurderinger av behov for videre vaksinasjon av personer med alvorlig svekket immunforsvar. Disse vurderingene vil det være naturlig at primært gjøres av sykehusspesialist, fortsetter helsesjefen i meldingen.

I tilfeller hvor behandlende lege vurderer at det er behov for ytterligere doser, eller annen dosestørrelse enn det som allerede er anbefalt, skal det dokumenteres i form av et brev som kan medbringes til det kommunale vaksinasjonstilbudet om ikke vaksinen tilbys på sykehuset.