– Vi vil inspirere lag og foreninger til å ta bærekraftige valg når de planlegger den ukentlige driften, arrangementene sine eller hvordan de skal utvikle anlegg, sier administrerende direktør Elise Gustavsen i Reno-Vest.

Det skriver de i en pressemelding.

For å senke utslipp

Selskapet skal derfor dele ut til sammen 150.000 kroner i sponsormidler 2023, halvparten i vår og halvparten i høst. Midlene går til frivillige lag, foreninger og stiftelser som legger de beste planene for hvordan de kan senke utslippet av klimagasser.

Mindre avfall og mer ombruk

En måte man kan gjøre det på, er å skape mindre avfall og sørge for mer gjenvinning og mer ombruk.

– Det er ikke alle som tenker over at vi bidrar til å stanse klimaendringer når vi kildesorterer, gjenvinner og bruker ting mange ganger. Men det gjør vi altså, for produksjon av nye råvarer som plast, tekstil og papp skaper store utslipp, sier Gustavsen.

– Mer samkjøring og færre kilometer?

En annen måte å senke utslippet av klimagasser, er å bruke mindre fossilt drivstoff til transport og oppvarming.

– Vi håper at vi kan starte noen kreative tanker - og kanskje utfordre litt - når vi spør om det er mulig å kjøre mer sammen, reise mindre - og samtidig bidra godt i lokalsamfunnet, sier Gustavsen.

Vårens søknadsfrist er 19. mars og søknadsskjema finner du på Reno-Vest sin nettside.