For et sjåfør som hadde hengt opp en løs aksling på tilhengeren med lastestropp, ble det stopp i Gullesfjord.

Det opplyser Statens vegvesen i ei pressemelding.

Sjekket vinterutrustning

Formålet med kontrollen som ble gjennomført på Gullesfjord sambruksstasjon mandag var å sjekke vinterutrustning og tunge kjøretøy.

– Vi jobber hele tide for å bedre trafikksikkerheten for alle trafikanter, og har en nullvisjon for hardt skadde eller døde i trafikken, sier Frode Johansen i Statens vegvesen.

I pressemeldinga understrekes det at alle som ferdes på norske veier skal komme trygt fram.

– Ved å holde tilbake tunge og lette kjøretøy som har dårlig sikra last, er overlasta eller har for mange ting i frontruta som hindrer god sikt, gjør vi det vi kan for å gjøre veien tryggere for alle, sier Johansen.

Rett mønsterdybde

Avrenning fra fisketransport kan føre til glatte og sleipe veier, og kan være en fare for miljøet.

– Ved å stanse disse kjøretøyene, unngår vi trafikkfarlige situasjoner, poengterer han.

Ved å kontrollere at kjøre og hviletid er i samsvar med regelverket og at kjøretøyet ikke er lasta med mer enn hva som er lov, gjør vi det vi kan for å unngå sosial dumping i bransjen, påpeker Johansen.

Sikring av barn i bil og bruk av bilbelte er den enkleste livsforsikring, påpeker Statens vegevesen. Derfor kontrollerer man at bilbelte blir brukt og at barna er forsvarlig sikret i bilen.

– Det er viktig for trafikksikkerheten til alle trafikanter at bremsene virker som de skal på lette og tunge kjøretøy og tilhengere. Like viktig er det at dekkene har rett mønsterdybde, og at lysene er i orden. Vi er derfor daglig ute og kontrollerer både bremser, dekk og lys på kjøretøy og hengere, skriver vegvesenet.

Imponert over dekk og kjettinger

Under kontrollen i Gullesfjord ble det avdekket både en rekke feil og mangler, men det var også noe som var positivt.

– Vekt og vinterutrustning var hovedsakelig det vi konsentrerte oss om. Meget imponert over standarden på dekk og kjetting, opplyser Frode Johansen i Statens vegvesen.

Flere kjøretøy ble plukket ut til en utvidet kontroll ved åpenbare mangler. Det ble blant annet gitt bruksforbud på vekt, sikt, lysutstyr og en løs aksling på en tilhenger.

Resultatet av kontrollen:

Antall på tunge kjøretøy over kontrollplass: 74

Antall på kontrollerte lettekjøretøy: 2

Antall kontrollerte tatt for manglede bruk av bilbelte: 5

Antall overlastgebyr: 2

Antall sendte rapporter: 5

Antall på bruksforbud: 7

Antall kjøretøy med skriftlige mangler: 6