På kommunens hjemmeside heter det at Øksnes tar et gigantisk dykk for folkehelsen og velværet til kommunens innbyggere. Bassenget skal stå ferdig våren 2024.

– Vi står nå på kanten av noe stort, og vi trenger din hjelp til å finne ut hva bassenget skal hete, skriver kommunen.

Innkommende forslag vil behandles av en jury, bestående av representanter fra rådet for personer med funksjonsnedsettelse, eldrerådet, Øksnes Idrettsråd, Driftsutvalget og Øksnes kommune.

– Spre ordet. Tips venner, familie og naboer. Vi vil ha så mange fantastiske forslag som mulig, oppfordres det.

Frist for innsendelse er 6. desember 2023 og navn og vinner vil presenteres i kommunestyret 14. desember 2023.